Tato událost se již uskutečnila.

Proč je marketing důležitý a jak správně namíchat marketingový mix?

Lektoři | PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.

Proč je marketing důležitý a jak správně namíchat marketingový mix?

Žáci se v rámci tématu seznámí s podstatou marketingové koncepce, jejím historickým vývojem a významem pro firmu i celou společnost. Dále bude prezentován proces marketingového plánování, řízení v podniku a marketingovým výzkumem jako nosnou metodou uplatňovanou v marketingu. Zároveň se žáci seznámí se souborem marketingových nástrojů, marketingovým mixem, jehož cílem je zajištění efektivního využití firemních zdrojů a zároveň nejlepší uspokojení potřeb zákazníků. Na řadu přijdou i jednotlivé nástroje klasického marketingového mixu (tzv. 4P – produkt, cena, distribuce, komunikace), ale také modifikace marketingového mixu v různých oblastech a aplikacích.


Rozsah: 2 vyuč. hod.
Doporučeno pro:  ZŠ 8. a 9. ročník, SŠ

V rezervačním formuláři se Vámi vybraný termín workshopu zobrazuje zelenou barvou.

Kde nás najdete?

Naši partneři


Na činnost BEACPP4OK o.p.s. finančně přispívá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj