Tato událost se již uskutečnila.

Patří sociální sítě, cloudové technologie, big data do podnikání?

Lektoři | Mgr. Vít Pászto, Ph.D.

Patří sociální sítě, cloudové technologie, big data do podnikání?

V první části workshopu se žáci dozvědí o obecných možnostech ICT pro různé formy podnikání. V této části budou prodiskutovány současné trendy v ICT (big data, cloudové technologie, sociální sítě, mapové aplikace) a nastíněny možnosti jejich využití pro podnikání. Druhá část workshopu bude zaměřena na praktické ukázky a práci s vybranými ICT nástroji. Žáci budou schopni po absolvování kurzu alespoň v základní rovině používat moderní technologie pro podporu podnikání.


Rozsah: 2 vyuč. hod.
Doporučeno pro:  SŠ

V rezervačním formuláři se Vámi vybraný termín workshopu zobrazuje zelenou barvou.

Kde nás najdete?

Naši partneři


Na činnost BEACPP4OK o.p.s. finančně přispívá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj