Tato událost se již uskutečnila.

!NOVINKA! Etiketa v zaměstnání

Lektoři | Ing. Omar Ameir Ph.D.

!NOVINKA! Etiketa v zaměstnání

Prvky etikety např. orientace v hierarchii nadřízenosti a podřízenosti, elektronická komunikace s nadřízeným, dopis klientovi apod., jsou podstatné podmínky úspěšného začlenění do pracovního procesu, protože platí pravidlo, že kdo není zdvořilý ke kolegům a klientům, nemůže být nápomocný k úspěchům firmy, ve které pracuje. A čím jistěji a automatičtěji zaměstnanec etiketu v zaměstnání zvládá, tím je pro firmu přínosnější.

 • Etiketa v zaměstnání:
  • pojmosloví;
  • obecné základy slušného chování;
  • přijímací pohovor;
  • mocenská kultura;
  • formální vztahy na pracovišti;
  • neformální vztahy na pracovišti;
  • osobní komunikace;
  • psaná komunikace;
  • práce v týmu;
  • dobré rady na závěr.

Rozsah: 2 vyuč. hod.
Doporučeno pro:  8. a 9. třída ZŠ, studenti SŠ

V rezervačním formuláři se Vámi vybraný termín workshopu zobrazuje zelenou barvou.

Kde nás najdete?

Naši partneři


Na činnost BEACPP4OK o.p.s. finančně přispívá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj