Logo GDRP
Logo Okresní hospodářská komora Olomouc

Pozvánka na konferenci GDPR v praxi

konference k tématu General Data Protection Regulation, obecnému nařízení o ochraně osobních údajů a kybernetické bezpečnosti


20. 9. 2017 | 8:30 - 15:30

BEA campus Olomouc

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc 779 00

vstupné

účastníci 1500 Kč | členové OHK 1100 Kč

 • GDPR a legislativa
 • GDPR a co je třeba udělat v praxi
 • GDPR v nemocnicích
 • Důvěryhodný dokument
 • Bezpečná platforma
 • Bezpečná data
 • Bezpečná síť
 • Automatizace správy osob. údajů

Partneři konference:

Program konference

Celý program ke stažení ve formátu PDF zde

 • 8:30 - 9:00
 • Registrace účastníků a ranní káva
 • 9:00 - 9:15
 • Přivítání | PhDr. Radim Kašpar (Okresní hospodářská komora Olomouc)
 • 9:15 - 9:45
 • GPDR a legislativa | Úřad pro ochranu osobních údajů
  Co přináší GDPR nového v oblastni ochrany OÚ? | Hlavní zásady a povinnosti při zpracování OÚ | Nová práva subjektů údajů | Omyly a mýty o GDPR
 • 9:45 - 10:15
 • GPDR a co je třeba udělat v praxi | Mgr. Křepelka Martin (TESCO SW a.s.)
  Kde začít s GDPR a jak pokračovat? | Analýza stavu a správné ošetření rizik v oblasti OÚ | Návrh organizačních a technických opatření
 • 10:15 - 10:45
 • GDPR v nemocnicích | Mgr. Mašín David (FN Královské Vinohrady)
  Přístup FNKV k problematice GDPR | Dopad na informační systémy provozované FNKV a další evidence | Plánované kroky na straně FNKV
 • 10:45 - 11:15
 • Dopolední přestávka
 • 11:15 - 11:45
 • Důvěryhodný dokument | Bc. Martin Hapl (M.I.T. Consulting, s.r.o.)
  Nařízení eIDAS a jeho dopad na českou legislativu | Právní účinky elektronických dokumentů, podpisů a pečetí | Praktické řešení uchování důvěryhodnosti dokumentů v dlouhodobém časovém horizontu
 • 11:45 - 12:15
 • Bezpečná platforma | Jaroslav Bant (MERIT GROUP a.s.)
  Jak NSX a VDI pomáhají řešit GDPR?
 • 12:15 - 13:30
 • Oběd
 • 13:30 - 14:00
 • Bezpečná data | Jaroslav Novotný (Oracle Czech s.r.o.)
  Oracle Database Security
 • 14:00 - 14:30
 • Bezpečnost osobních údajů v praxi | Michal Zedníček (ALEF NULA, a.s.)
  Efektivní řízení bezpečnosti informací v rozsahu GDPR
 • 14:30 - 15:00
 • Automatizace správy osobních údajů | Mgr. Křepelka Martin (TESCO SW a.s.)
  Prostředky pro zajištění informovanosti, přesnosti, omezení uložení, správy souhlasů a přenositelnosti OÚ v heterogenním prostředí IT
 • 15:00 - 15:30
 • Závěrečné občerstvení

1. Občerstvení po celý den

2. Živé kontakty s předními experty z praxe

3. Videozáznamy přednášek ve Full HD kvalitě

Prezentační video (GDPR v kostce)

Registrace

Vstupné: 1500,- Kč (bez DPH)
členové OHK 1100,- Kč (bez DPH)

Procesem registrace se rozumí projevení zájmu registrované osoby účastnit se Konference „GDPR v praxi“, která se koná dne 20. 9. 2017 v prostorách BEA campusu Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc. Po registraci/objednávce budou zájemci zaslány pokyny k platbě účastnického poplatku.

Tyto informace nejsou podle zákona o DPH daňovým dokladem a neslouží ani jako zálohová faktura. Na základě úhrady poplatku bude na jméno registrované osoby vystavena faktura – daňový doklad. Žádáme o její převzetí v den konání konference při prezenci.

V případě zrušení účasti budeme účtovat storno poplatek v následující výši:

 • při zrušení účasti do 31. 8. 2017 včetně činí storno poplatek 50 % ceny účastnického poplatku,
 • při zrušení účasti od 1. 9. 2017 činí storno poplatek 100 % z ceny účastnického poplatku.
 •  
 • Registrací na konferenci zároveň dáváte souhlas se zasíláním informačních e-mailů týkajících se organizace konference, pořizováním videozáznamů, fotografií, audiovizuálních a dalších nosných záznamů při konání konference.

Přednášející

PhDr. Radim Kašpar
Jaroslav Bant
Martin Hampl
David Mašín
Martin Křepelka
Michal Zedníček

Místo konání

Tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc

Parkování

Wi-fi

Občerstvení